Bra bostäder
där människor vill bo

Bra bostäder där människor vill bo. Det är en tydlig filosofi – och just därför ett tydligt riktmärke för vårt namn och våra projekt. Lernacken fastigheter utvecklar och bygger på trygga, välkända platser, med korta avstånd till vardagens behov.