Specialister inom
fastighetsutveckling

Lernacken fokuserar på bostäder, men genomför även projekt inom kommers och industri. Inom företaget finns en lång, samlad erfarenhet från bygg-, arena-, och arkitektbranschen. Det betyder att vi har goda kunskaper om ett bostadsprojekts alla moment och vi fungerar även som understöd till andra aktörer. Vi jobbar inom detaljplanering, markanvisning, förvärv av mark och fastighetsköp och är alltid intresserade av nya möjligheter. Hör av dig, så ser vi hur vi kan hjälpa till!