preloader
Brf Luggude, Malmö
Se alla bilder

Flerfamiljshus med 29 lägenheter och 2 lokaler. Inflyttat under 2016.