Företaget

Lernacken Fastigheter är ett fastighetsutvecklingsbolag med bas i Malmö. Vi jobbar från tidiga skeden inom detaljplanering, markanvisningstävlingar, förvärv av planlagd mark och köp av befintliga fastigheter.

Lernacken utvecklar och driver egna projekt, men fungerar även som lösningsorienterad partner i samarbete med andra aktörer. Verksamheten har sin bas inom bostäder, men arbetar även med projekt inom kommersiellt och industri. Inom Lernacken Fastigheter ryms Lernacken Projekt, som fokuserar på projektverksamheten.